CSS Expanding Menus Css3Menu.com

VRIJWILLGERSWERKING KIDS

Wie zijn wij

Wij willen een aangepast antwoord bieden op de zorgvragen van gezinnen van kinderen en (jong)volwassenen met een communicatieve beperking.
In een aangepaste omgeving willen wij in één geheel onderwijs, revalidatie, opvoeding en begeleiding aanbieden.
Deze hulp wordt aangeboden in de vorm van verblijf, dagopvang
of ondersteuning in de thuissituatie. In het KIDS willen wij een beleid voeren
dat aan ons cliënteel een hoogstaande en blijvende kwaliteit van leven biedt.
Rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften van de persoon met zijn beperking, streven we maximale ontwikkelingskansen na op het vlak van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Mensen met communicatieve beperkingen willen wij de best passende en meest geschikte toegang bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie.


Wij zoeken vrijwilligers voor

vervoer naar school, de zorgboerderij, stageplaats
ondersteuning in de dagelijkse leefgroepwerking
    (koken, knutselen, hulp bieden tijdens de uitstappen, …)
gaan wandelen, fietsen, schaken, poolen met de jongeren
gezelschap, een leuke babbel

Wat kan je als vrijwilliger van ons verwachten

je krijgt de nodige info en ondersteuning vanuit de organisatie
je kan deelnemen aan het intern vormingsaanbod
je bent verzekerd op vlak van arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
een boeiende en plezante ervaring

  download onze folder:
vzw KIDS
zoekt vrijwilligers

vind alle nodige info
op onze folder

CSS Expanding Menus Css3Menu.com